Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dodiplomski 2023 / Oblikovanje tekstilij / 2.letnik

ŽAKARDNI ŽAREK

Ko študenti osvojijo osnovne tkalske vezave, ki jih v prvem letniku prakticirajo z ročnim tkanjem na malih statvah in večjih listovkah, se v drugem letniku srečajo s kompleksnostjo in tekstilno Visoko pesmijo, žakardno tkanino. Motivika letošnjega dialoga med oblikovalcem in žakardnim strojem je bila stkana s proučevanjem Sonca kot vira svetlobe, toplote in življenja, pa tudi njegovega večnega nasprotja – teme in smrti. Nasprotji se združita v tekstilnem žakardnem žarku in se kot predimenzionirana nit sprehodita po prostoru grajskega stolpa. Nastale žakardne tkanine so produkt študijskega procesa na laboratorijskih žakardnih statvah. Razstava na BIEN 2023 je potekala od 31. 5. do 10. 8. 2023.

Povezava: https://layer.si/bien/kr/zakardni-zarek-2023/

 • avtorji

  Anamarija Bačani, Matej Fijačko, Zala Gorenc, Iva Hajdinjak, Tia Jelen, Maxim Kaluža, Ana Krek, Milana Lačević, Maša Macedoni, Soča Melik Filipič, Tim Pongrac, Alina Skralovnik, Katja Šarlija, Ana Volenik, Kim Žerdin, Tijana Jamnik, Maximilian Preisig, Claudia Patrascu

 • mentorici

  izr. prof. mag. Katja Burger Kovič, asist. mag. Arijana Gadžijev

 • tehniška sodelavka

  Marjeta Čuk

 • foto studio

  Milana Lačević

 • foto razstave

  Jaka Ceglar

Razstava na BIEN 2023