Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dodiplomski 2020 / Oblikovanje oblačil 2

Jaka Podgoršek: VIZUALNE ILUZIJE

Izhodišče za projekt Vizualne iluzije je bila risba nizozemskega slikarja, mojstra vizualnih iluzij M.C. Escherja z naslovom  Cirkus. Na risbi so narisane  podobe, ki so vidne enako v dveh nasprotnih smereh,  zgornji in spodnji rob risbe sta enaka. Pri vizualnih iluzijah gre za razliko med resničnostjo in vtisom slike na opazovalca. Študentje so v kolekcijah oblačil razvijali nove silhuete na osnovi raziskave različnih vizualnih iluzij. Silhuete oblačil dajejo neko lažno sliko o tem, kaj v resnici so: zgoraj je spodaj, spredaj je zdaj, blizu je daleč…

prof. Almira Sadar

  • mentorica

    prof. Almira Sadar

  • tehniški sodelavki

    Nataša Hrupič, Alenka More