Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dodiplomski 2020 / Oblikovanje tekstilij // Absolvent

Urška Medved: SLEDI

V projektu Sledi želim ujeti trenutke in jih popeljati dlje. Performativno umetnost, katere specifičnost je njena minljivost in neponovljivost, želim narediti brezčasno in ji podaljšati trajanje ter jo prikazati, kako jo lahko opazujemo iz drugega zornega kota, kako se njen razvoj ne ustavi z aplavzom in odhodom iz odra, temveč se razvija naprej. Njen duh se prelije v objekte. Ostane v sledeh, ki se transformirajo v sliko, instalacijo …

  • mentorica

    doc. Katja Burger Kovič

  • razstava

    Hiša Layer, Medprostor, Kranj

  • foto

    Maša Pirc za Layerjevo hišo, Urška Medved

S L E D I

Delo je nastalo v sodelovanju s KUD Qulenium in z Zavodom Carnica, projekt je finančno podprl JSKD.