Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dodiplomski 2023 / Oblikovanje tekstilij 1 / 1.letnik

TEXTURA TEMPESTAS

Pri nalogi Tempestas Textura so študenti 1. letnika dodiplomskega študija oblikovanja tekstilij vsebinsko raziskovali naravne vremenske pojave in jih materializirali v teksturirane tekstilne forme. S šivanjem, paranjem,  luknjanjem, prebadanjem, prevezovajem, izrezovanjem, izžiganjem, plastenjem, gubanjem, sestavljanjem, toplotnim obdelovanjem so manipulirali tekstilno površino in jo v vsej svoji razgibanosti oblikovali v funkcionalne ali abstraktne predmete.

  • avtorice

    Pia Arbi Valant, Julia Arnšek, Taša Blatnik, Ema Cestnik, Brina Cotič, Urban Dereani, Neža Kavčič, Akir Latić, Lia Sara Likar, Julija Potočnik, Alja Rojko, Taja Sejdić, Zala Šoškič

  • mentorici

    izr. prof. mag. Katja Burger Kovič, asist. mag. Arijana Gadžijev

  • foto

    Jaka Ceglar