Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Svetlobna instalacija / Svetlobna gverila / 15. 6. – 11. 7. 2020

PRESEJANJE SVETLOBE

Projekt na metaforičen način naslavlja med-prostore, ki so kot fotografski “negativ” urbane mreže. Instalacijo tvorita dve gibljivi siti, skozi katera proseva svetloba in tako na tleh posledično ustvarjata grafično mrežo senc. Ti svetlobni odtisi simbolizirajo mesto, njegovo urbano strukturo, ki nenehno prehaja iz ene oblike v drugo. Ko siti prehajata drug mimo drugega, zastirata vir svetlobe, s čimer ustvarjalci opozarjajo na svetlobno onesnaženost okolja, predvsem mest.

 • kuratorka

  Katerina Mirović

 • mentorji

  prof. Marija Jenko, doc. dr. Marjan Jenko, asist. dr. Tomaž Požrl

 • sodelujoči študenti

  Karmen Hočevar, Sara Maganja (NTF), Jan Rugelj (SF) in Sara Čuden, Ema Kregar (FD)

 • zunanji sodelujoči

  dr. Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije), mag. Dušan Janjič (Robotina d.o.o.), Borut Canjko in delovna skupina Svetlobne gverile

foto: Vid Jenko

 

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020.

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in Socialnega sklada Evropske unije.

Koprodukcija: NTF in Zavod Forum (Svetlobna gverila)

Projekt sofinancirajo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Evropski socialni sklad.

Posebna zahvala: Janko Rožič