Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dodiplomski 2020 / Digitalno 3D oblikovanje / 3.letnik

STRUKTURA – TEKSTURA

Študenti so oblikovali različne strukture in teksture, ki so jih poskusno izdelali iz različnih materialov. Raziskovanje so nadaljevali s pomočjo 3D grafičnega progama Blender, s katerim so ustvarili modele za 3D tisk. Virtualne objekte so smiselno upodobili na telesu. Z raziskovanjem so spoznavali tehnike in postopke 3D modeliranja in upodabljanja ter spoznavali zakonitosti in možnosti 3D tiska.

  • mentorica

    doc. Tanja Nuša Kočevar

  • sodelujoči študenti

    Mrak Anže. Pia Hočevar Mucić in Tasja Videmšek, Podvršič Hana, Tanja Vidic in Margarita Gardina

  • tehniška sodelavka

    Marjeta Čuk