Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dodiplomski 2020 / Oblikovanje tekstilij / 1. - 3. letnik

SHIBORI SHRANJEVALNIK

Osrednja tema raziskovanja je bila tradicionalna japonska tehnika barvanja SHIBORI, ki so jo študenti interpretirali v sodobnem tekstilnem shranjevalniku. Poleg barvanja so raziskovali tudi uporabne možnosti samih elementov, ki so značilni za tehniko, pri čemer so slednji ponekod postali funkcionalni elementi končnega izdelka. Pojem “shranjevalnika” je bil raziskan večplastno in se preko besednih poigravanj realiziral v raznolikih, vsebinsko in likovno bogatih izdelkih.

  • sodelujoči študenti

    Rebeka Mamič, Borjan Litovski, Ela Lesar, Rebeka Pajek, Magdalena Zajac, Teja Šter, Jaka Podgoršek, Žiga Brezovnik, Anja Jaklin, Špela Hudobivnik, Sara Šmid, Arantxa Saborit Ribelles, Nuša Merše, Kaja Čufer, Alejandra Bueno, Zorica Gjorgievska

  • mentor

    prof. Marija Jenko, asist. Jana Mršnik