Nazaj na vrh
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška Fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
Tel: 01/47 04 500
Faks: 01/47 04 560
E-pošta: kotofolio@a.ntf.uni-lj.si
Dobrodelna dražba / 18. 3. - 25. 3. 2021

DOBRODELNA DRAŽBA – MALA ČRNA OBLEKA

Na Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil smo se odločili, da svojo družbeno in socialno  solidarnost izrazimo z dobrodelno akcijo ob zaključku razstave.

Od četrtka, 18. 3. 2021 od 12. ure, do četrtka, 25. 3. 2021 do 20. ure, bomo na FB strani Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil organizirali dobrodelno dražbo malih črnih oblek (zunanja povezava ). Denar bodo dražitelji nakazali direktno na račun Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ki po uspešni akciji zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup naprave za CAR-T sedaj zbira prostovoljne prispevke za nakup dodatne funkcijske enote. Če bo do zaključka dobrodelne akcije združenje že zbralo vsa potrebna dodatna denarna sredstva za nakup dodatnega inštrumenta, bodo dobrodelni prispevki namenjeni rednim brezplačnim podpornim programom, v katere so vključeni bolniki v procesu zdravljenja.

Obleke so predstavljene na FB strani Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil s fotografijami, krajšimi predstavitvenimi teksti avtorjev o tem, kako so njihova oblačila v projektu nastajala, in izhodiščnimi cenami. Dražitelj, ki bo vpisan z najvišjo ponudbo, bo prejemnik obleke, ki jo je dražil.

Zaključni dogodek dobrodelne dražbe bo v četrtek, 25. 3. 2021, ob 19. uri na na Zoom povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/99453101382

Projekt MALA ČRNA OBLEKA je bil izveden kot eksperimentalni del projekta Fenomen Chanel Filozofske in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani kot del Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, v katerem so poleg študentov sodelovali tudi slovenski modni oblikovalci

Akcijo podpira Univerza v Ljubljani.

Za vso pomoč in angažiranost se najlepše zahvaljujemo prof. dr. Mateji Gaber s Filozofske Fakultete, UL.

Vse dodatne informacije o dražbi dobite na naslovu kotofolio@a.ntf.uni-lj.si

  • foto

    Pia Hočevar Mucić

Zunanja povezava

Sodelujoči študenti in modni oblikovalci

Alenka More, Almira Sadar, Ana Jelinič, Ana Povše, Anja Matičič, Arijana Gadžijev, Cilka Sadar, Damir Raković Ponorelii, Dušica Županjac – Prik, Ela Lesar, Elena Fajt, Ester Vaceva, Eva Jež, Eva Primec, Eva Zupančič, Filip Vujović, Gašpar Marinič, Ines Čeperlin, Jaka Podgoršek, Jurij Fidel, Katarina Tomšič, Katja Bradač, Katja Pavlovič, Klara Kališnik, Lara Krnc, Maja Gazvoda, Maja Zupanc, Maša Brna, Natalija Krašovec, Nataša Hrupič, Nataša Peršuh, Neža Simčič, Nika Krošel, Pablo Turnes Jezeršek, Petja Zorec, Pia Wallner, Sanija Reja, Sara Šmid, Sara Valenci, Sofia Nogard, Staša Rituper, Špela Hudobivnik, Tilen Gorenjak, Tina Dovjak, Tina Verbič, Zala Jenček, Zarja Černe, Zoja Muhič, Žiga Brezovnik

PRAVILA DOBRODELNE DRAŽBE MALIH ČRNIH OBLEK

1. Z udeležbo na dražbi vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila.
2. Organizator in vodja dražbe je Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana.
3. Dražba je javna in poteka preko družbenega omrežja Facebook.
4. Na dražbi sme sodelovati domača in tuja pravna ali fizična oseba, starejša od 18 let. Z udeležbo na dražbi udeleženec izrecno in nepreklicno jamči, da so ponujeni zneski nepreklicni, da ima ustrezna pooblastila, da je sposoben sodelovati na dražbi in da bo poravnal vse zneske v skladu s temi pravili.
5. Dražba poteka na način, da so znotraj albuma DOBRODELNA DRAŽBA MALA ČRNA OBLEKA, objavljenega na strani Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, OTGO, NTF, UL na družbenem omrežju Facebook, objavljene fotografije malih črnih oblek. Male črne obleke so predmeti, ki se prodajajo na dražbi. Udeleženec draži za vsako malo črno obleko tako, da v komentar pod sliko navede znesek, ki ga ponuja za malo črno obleko na zadevni sliki. Udeleženci, ki nimajo FB profila ali ki želijo ostati anonimni, lahko sodelujejo tudi preko elektronskega naslova kotofolio@a.ntf.uni-lj.si tako, da zapišejo ime oblikovalca/ke in znesek. Administrator vključi dražitev na FB profil z imenom dražitelja oz. brez, če ta želi ostati anonimen.
6. V opisu vsake fotografije je navedena izklicna cena. Minimalen dvig cene je 10EUR. Nižanje cene ni dovoljeno.
7. Dražba se začne 18. 03. 2021 ob 12.00 in se konča 25. 03. 2021 ob 20.00.Zneski, ponujeni pred začetkom ali po koncu dražbe ne bodo upoštevani. Za čas, ko je bil znesek ponujen, se šteje čas, zabeležen ob komentarju, s katerim je bil ponujen znesek.
8. Po zaključku dražbe bosta organizator in vodja dražbe preverila ponujene cene in določila udeležence, ki so ponudili najvišjo ceno za vsako posamezno malo črno obleko.
9. Uspešni dražitelj mora kupnino plačati v roku 8 dni po zaključku dražbe, najkasneje do 2. 4. 2021, in sicer z nakazilom na transakcijski račun: SI56 0284 3026 3615 528, odprt pri NLB, Kongresni trg 2, Ljubljana

Slovensko združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L
Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
Koda namena CHAR _ DOBROD. DRAŽBA_LBD_PRIIMEK OBLIKOVALCA
Referenca: SI00 52021

10. Uspešnemu dražitelju se mala črna obleka izroči v last in posest po plačilu celotne kupnine. Dražitelj lahko ob predložitvi potrdila o plačilu prevzame obleko na Naravoslovnotehniški fakulteti (Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Snežniška 5, Ljubljana) ali se mu jo pošlje po pošti.
11. O dražbi se vodi zapisnik, katerega del so tudi ta pravila.
12. Vsi dražitelji se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke (ime, priimek, ime, uporabljeno na družbenem omrežju Facebook, e-naslov ter telefonska številka) uporablja za namene obveščanja o poteku dražbe in razglasitve uspešnih dražiteljev. V kolikor dražitelj želi ostati anonimen, to predhodno sporoči.
13. Organizator ne odgovarja za morebitne tehnične težave družbenega omrežja Facebook.

14. Ker ne gre za običajno prodajo, reklamacije niso možne.

15. Po plačilu in prevzemu obleke denarja ne vračamo.